Τα νέα μας

Βιωματικό Εργαστήριο:
"Ζητήματα επιλογών
για μια βιώσιμη πόλη"

για την
Ευρωπαϊκή Ημέρα
χωρίς Αυτοκίνητο 2022

Ζητήματα επιλογών για μια βιώσιμη πόλη (Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο 2022)