Τα νέα μας

Διήμερο διά ζώσης σεμινάριο
για εκπαιδευτικούς
4 & 5 Νοεμβρίου 2023:

"κι αν ήσουν εσύ;
τεχνικές θεάτρου
& βιωματικής μάθησης
για τα ανθρώπινα δικαιώματα
& για θέματα προσφύγων,
Ακολουθώντας το Αγόρι
με τη Βαλίτσα"

κι αν ήσουν εσύ; - Ακολουθώντας το αγόρι με τη βαλίτσα