Τα νέα μας

Ημερήσια Δράση!

Ημερήσια δράση: "Οι φτερωτοί ταξιδιώτες"

Τo ΚΠΕ Καστρίου,
σε συνεργασία με την
Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία

και το Φορέα Διαχείρισης
Όρους Πάρνωνα &
Υγρότοπου Μουστού
,
διοργάνωσε
στις 30 Σεπτεμβρίου
την Ημερήσια Δράση:

«Οι φτερωτοί ταξιδιώτες»

* * *

Πρόσκληση