Τα νέα μας

Τριήμερο Σεμινάριο!

Τριήμερο Σεμινάριο: «Περιβαλλοντικές Ιστορίες»

Το ΚΠΕ Καστρίου
διοργάνωσε στις
9, 10 & 11 Νοεμβρίου
το τριήμερο
Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

«Περιβαλλοντικές
Ιστορίες»

* * *

Πρόσκληση

* * *

Πρόγραμμα