Ερευνώντας το Διαστημικό Περιβάλλον της Γης


Το Διαστημικό Περιβάλλον της Γης


Επιλογή του θέματος

Αφορμή για τη δημιουργία του προγράμματος αποτέλεσε το γεγονός ότι ο Πάρνωνας είναι χώρος συνάντησης αστρονόμων σε πανελλήνια βάση. Ο ουρανός είναι συνήθως καθαρός και, μακριά από τα φώτα της πόλης, είναι ιδανικός τόπος παρατήρησης των αστερισμών, των άστρων και των πλανητών.

 


Περιγραφή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α/θμιας (από την Γ' και άνω τάξεις) και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Υλοποιείται από δύο ή τρεις  εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ, ανάλογα με το πλήθος της μαθητικής ομάδας, και συμμετέχουν οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί.

Το πρόγραμμα διεξάγεται:
α) αν είναι μονοήμερο: στις αίθουσες και τους υπαίθριους χώρους του ΚΠΕ Καστρίου,
β) αν είναι διήμερο: στις αίθουσες του ΚΠΕ Καστρίου και στο χώρο διαμονής των μαθητών/μαθητριών.


Στόχοι του Προγράμματος

Γνωστικοί (γνωστικός τομέας):

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • να γνωρίσουν τη θέση της Γης στο ηλιακό μας σύστημα, του ηλιακού συστήματος στο Γαλαξία μας και του Γαλαξία στο σύμπαν,
 • να γνωρίσουν τα υπόλοιπα μέλη του ηλιακού μας συστήματος και τις αποστάσεις που τα χωρίζουν,
 • να γνωρίσουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του Ήλιου και τον κύκλο της ηλιακής δραστηριότητας,
 • να γνωρίσουν την επίδραση του Ήλιου και των μεταβολών του στο περιβάλλον της Γης, στα ηλεκτρονικά συστήματα του σύγχρονου πολιτισμού και στις ανθρώπινες δραστηριότητες,
 • να γνωρίσουν τις κλίμακες των μεγεθών και των αποστάσεων των ουράνιων σωμάτων (άστρων, γαλαξιών, σμηνών γαλαξιών),
 • να κατανοήσουν το μηχανισμό δημιουργίας των εποχών στη Γη,
 • να γνωρίσουν τα ουράνια σώματα που προσεγγίζουν τη Γη (κομήτες, αστεροειδείς) ή εισέρχονται στην  ατμόσφαιρα (μετεωρίτες, διάττοντες αστέρες) και τις τυχόν επιδράσεις τους στη ζωή στη Γη,
 • να παρατηρήσουν τον Ήλιο, τους πλανήτες, και διάφορα διπλά άστρα, αστρικά σμήνη και γαλαξίες,
 • να συνδέσουν τους αστερισμούς με τη μυθολογία.


Δεξιοτήτων (ψυχοκινητικός τομέας):

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • να ερμηνεύουν το μηχανισμό δημιουργίας των εποχών του έτους,
 • να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους,
 • να αποκτήσουν κριτική σκέψη,
 • να κατασκευάζουν ηλιακό ρολόι και επιπεδόσφαιρα,
 • να αναγνωρίζουν στο νυχτερινό ουρανό τους πλανήτες και τους αστερισμούς,
 • να εκφράζονται δημιουργικά,
 • να προσανατολίζονται την ημέρα και τη νύχτα.

 


Στάδια του Προγράμματος

Μονοήμερο πρόγραμμα

Πρώτο στάδιο, πριν από την επίσκεψη των μαθητών/μαθητριών στο ΚΠΕ Καστρίου.

Προτείνονται δραστηριότητες, καταγραμμένες σε φύλλο εργασίας, για να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών, αλλά και για να διερευνηθούν οι γνώσεις τους επί του συγκεκριμένου θέματος


Δεύτερο στάδιο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών στο ΚΠΕ Καστρίου.

Στις αίθουσες του ΚΠΕ, πρώτα με την παρακολούθηση παρουσίασης που περιλαμβάνει εικόνες και βίντεο, και στη συνέχεια με τη  συμπλήρωση φύλλων εργασίας από τους μαθητές και τις μαθήτριες, επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή τους και προωθείται η εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος μέσω της συνεργασίας τους σε ομάδες, διεκπεραιώνονται: προσομοίωση του ηλιακού μας συστήματος, κατασκευή ηλιακού ρολογιού και απεικόνιση τμήματος του Σύμπαντος σε κλίμακα.

Στους υπαίθριους χώρους του ΚΠΕ, πραγματοποιείται παρατήρηση των κηλίδων του Ήλιου με τηλεσκόπιο (με χρήση κατάλληλου φίλτρου).
Τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες προβαίνουν σε αξιολόγηση του προγράμματος, με βιωματικό τρόπο και με έντυπα αξιολόγησης.

Τρίτο στάδιο, μετά την επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστρίου.

Προτείνονται δραστηριότητες, που μπορούν να υλοποιήσουν οι μαθητές/μαθήτριες με τον εκπαιδευτικό τους στην τάξη του σχολείου, για την αποτίμηση και την ανατροφοδότηση του προγράμματος.

Διήμερο πρόγραμμα

Κατά τη διάρκεια του διήμερου προγράμματος, εκτός των παραπάνω δραστηριοτήτων του μονοήμερου προγράμματος, οι μαθητές/μαθήτριες

 • κατασκευάζουν επιπεδόσφαιρα,
 • πραγματοποιείται αναγνώριση των αστερισμών και παρατήρηση πλανητών, διπλών άστρων, αστρικών σμηνών και γαλαξιών,
 • θεατρικό εργαστήρι με θέματα από τη μυθολογία των αστερισμών,
 • προσομοίωση των φάσεων της σελήνης,
 • κιναισθητικό παιχνίδι για την ερμηνεία της δημιουργίας των εποχών.

 


Διεξαγωγή του Προγράμματος*

Μονοήμερο πρόγραμμα

09.00-09.15 Άφιξη στο Κ.Π.Ε. Καστρίου.
Υποδοχή των μαθητών.
09.15-10.00 Θεωρητική παρουσίαση του προγράμματος.
10.00-11.00 Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες.
Παιχνίδια γνωριμίας και ενεργοποίησης.
11.00-12.00 Παρατήρηση των ηλιακών κηλίδων με τηλεσκόπιο.
12.00-14.30

Βιωματικές δραστηριότητες:
1. Κατασκευή ηλιακού ρολογιού.
2. Κλίμακα του σύμπαντος με «Το Σύμπαν σε μια κλωστή».
3. Φάσεις της Σελήνης με το "Κουτί του Φεγγαριού".
4. Περίπατος πλανητικών διαστάσεων.

14.30-15.00 Αξιολόγηση του προγράμματος - Αναμνηστικές φωτογραφίες ? Αποχαιρετισμός ? Λήξη προγράμματος.

Διήμερο πρόγραμμα

1η ημέρα
09.00-09.15 Άφιξη στο Κ.Π.Ε. Καστρίου.
Υποδοχή των μαθητών.
09.15-10.00 Θεωρητική παρουσίαση του προγράμματος.
10.00-11.00 Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες.
Παιχνίδια γνωριμίας και ενεργοποίησης.
11.00-12.00 Παρατήρηση των ηλιακών κηλίδων με τηλεσκόπιο.
12.00-12.30 Κατασκευή ηλιακού ρολογιού.
12.30-17.30 Μετάβαση στο χώρο διαμονής (Δασικό Χωριό Άνω Δολιανών).
Ανάπαυση.
17.30-19.30 Δραματοποίηση μύθων για τους αστερισμούς.
19.30-20.00 Φάσεις της Σελήνης με το "Κουτί του Φεγγαριού".
20.00-21.30 Δείπνο.
21.30 Αστροπαρατήρηση: Αναγνώριση αστερισμών - Παρατήρηση πλανητών και διπλών άστρων με το τηλεσκόπιο.
2η ημέρα
08.30-14.00 Βιωματικές δραστηριότητες.
1. «Το Σύμπαν σε μια κλωστή».
2. «Περίπατος πλανητικών διαστάσεων», στο γήπεδο των Άνω Δολιανών.
14.00-14.30 Αναμνηστικές φωτογραφίες ? Αποχαιρετισμός ? Λήξη προγράμματος.

* Οι ημέρες επίσκεψης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μπορεί να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Παρατηρήσεις

 1. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών, ιδιαίτερα στο πεδίο, βαρύνει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 2. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φορούν κατάλληλα παπούτσια, και άνετα και ζεστά ρούχα.
 3. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί βοηθούν το έργο της Π.Ο. του ΚΠΕ, ακολουθώντας και επιβλέποντας την ομάδα τους.

Τέλος, κατά την επίσκεψη στο ΚΠΕ, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουν κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών (χωριστά αγόρια-κορίτσια) και των εκπαιδευτικών, με σφραγίδα και υπογραφή του/της διευθυντή/τριας.
Το έντυπο που θα θέλαμε να συμπληρώσετε μπορείτε να το λάβετε από το σύνδεσμο: Κατάσταση Συμμετεχόντων.
Παρακαλούμε να μας το στείλετε και πριν από την επίσκεψή σας ηλεκτρονικά, στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Περιμένουμε με χαρά να σας υποδεχτούμε στο ΚΠΕ μας.

1η ημέρα

09.00 ? 10.30 Άφιξη στο Κ.Π.Ε. Καστρίου. Υποδοχή των μαθητών - Παιχνίδια γνωριμίας και ενεργοποίησης - Θεωρητική παρουσίαση για το ποτάμι.

10.30 ? 14.30 Μετάβαση στον ποταμό Τάνο στον Αγ. Πέτρο (9 χλμ. από το Καστρί)

Παιχνίδι βιοσυσσώρευσης - Χωρισμός σε ομάδες ? Γνωριμία του ποταμού με τις αισθήσεις - Αναγνώριση φυτών - Μέθοδος επίλυσης προβλήματος: Εργασία σε ομάδες (βιοδείκτες, τρισδιάστατες κατασκευές με υλικά της φύσης).

Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων.

14.30 ? 18.00 Αναχώρηση από τον ποταμό Τάνο - Μετάβαση στο χώρο διαμονής- Ανάπαυση.

18.00 ? 20.00 Δημιουργική απασχόληση.

2η ημέρα

08.30 ? 10.00 Άφιξη στο ΚΠΕ Καστρίου. Γνωριμία με το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα-Μουστού. Θεωρητική παρουσίαση του προγράμματος για το δασικό οικοσύστημα. Παιχνίδια ενεργοποίησης και γνώσεων.

10.00 ? 14.00 Αναχώρηση από το ΚΠΕ και μετάβαση στο Δάσος της Μαλεβής (16 km από το Καστρί).
Βιωματικά παιχνίδια. Μελέτη πεδίου (αναγνώριση φυτών, παρατήρηση, φωτογράφηση). Συμπλήρωση φύλλων αξιολόγησης του προγράμματος από μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς.

14.00 ? 14.15 Αναμνηστικές φωτογραφίες ? Αποχαιρετισμός ? Λήξη προγράμματος.

Παρατηρήσεις

1. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών, ιδιαίτερα στο πεδίο, βαρύνει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς του σχολείου.

2. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φορούν ίσια παπούτσια (αθλητικά ή μποτάκια) και άνετα ρούχα. Παρακαλούμε αποφύγετε τα κοντά παντελόνια, κάπρι και κολάν. Προτιμήστε jeans ή φαρδιές φόρμες.

3. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί βοηθούν το έργο της Π.Ο. του ΚΠΕ, ακολουθώντας και επιβλέποντας την ομάδα τους.

Τέλος, κατά την επίσκεψη στο ΚΠΕ, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουν κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών (χωριστά αγόρια-κορίτσια) και των εκπαιδευτικών, με σφραγίδα και υπογραφή του/της διευθυντή/τριας. Το έντυπο που θα θέλαμε να συμπληρώσετε μπορείτε να το λάβετε από το σύνδεσμο: . Παρακαλούμε να μας το στείλετε και πριν από την επίσκεψή σας ηλεκτρονικά, στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Περιμένουμε με χαρά να σας υποδεχτούμε στο ΚΠΕ μας.