Τα Μυστικά του Ποταμού


Παρουσιάσεις

Παρουσίαση "Τα Μυστικά του Ποταμού"

Τα Μυστικά του Ποταμού


Η παρουσίαση έχει ως στόχους :

 • να παράσχει πληροφορίες για τους ποταμούς
  και τα ποτάμια οικοσυστήματα,
 • να τονίσει την αξία των ποταμών για τη διαχείριση του νερού,
  και για τη ζωή στις ευρύτερες περιοχές
  στις οποίες ανήκουν,
 • να παρουσιάσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν
  αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα.


 •