Παρουσιάσεις του προγράμματος

Πηγές Ενέργειας ... Πηγές Ζωής


Παρουσίαση "Πηγές Ενέργειας...Πηγές Ζωής" Παρουσίαση "Πηγές Ενέργειας ... Πηγές Ζωής"
Πηγές Ενέργειας ... Πηγές Ζωής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κύριοι στόχοι της παρουσίασης είναι, οι μαθητές/μαθήτηριες :
- να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά
της ενέργειας που χρησιμοποιούν
καθημερινά,
- να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα
της εξοικονόμησης ενέργειας
,
- να αντιληφθούν τα προβλήματα που προκαλεί
στο περιβάλλον η χρήση ορυκτών καυσίμων,

- να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Κύριοι στόχοι της παρουσίασης είναι, οι μαθητές/μαθήτηριες :
- να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα
της εξοικονόμησης ενέργειας
,
- να αντιληφθούν τα προβλήματα που προκαλεί
στο περιβάλλον η χρήση ορυκτών καυσίμων,

- να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.