Ελάτε να Γίνουμε Γιουνιπερογνώμονες

children_leaf


Παρουσιάσεις

Παρουσίαση "Το Δάσος" Παρουσίαση "Δρυπώδης Γιουνίπερος"
Το Δάσος Δρυπώδης Γιουνίπερος

Κύριοι στόχοι της παρουσίασης είναι :
- η γνωριμία με τα χαρακτηριστικά
του δασικού οικοσυστήματος
,
- η συνειδητοποίηση της χρησιμότητας του δάσους,
- ο εντοπισμός των προβλημάτων που προκαλούν στο δάσος οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

Κύριος στόχος της παρουσίασης είναι :
η γνωριμία με τον δρυπώδη Γιουνίπερο,
δάσος του οποίου συναντούμε στην Ευρώπη
μόνο στον Πάρνωνα.