Ακολουθώντας μια Λιβελούλα

libelulla_children


Δραστηριότητες του προγράμματος


Μια πάπια!
Μα, ποια πάπια;

Πώς μπορούμε να αναγνωρίζουμε το είδος της πάπιας;

Oι πάπιες και τα άλλα πουλιά,
που κολυμπούν και βουτούν στα νερά της λιμνοθάλασσας,
μας προσφέρουν πολύ όμορφο θέαμα.

Όμως, δεν θα ήταν καλύτερο
να μπορούμε να ξεχωρίζουμε
το ένα είδος από το άλλο;

Οι παρακάτω κλείδες, τις οποίες μπορείτε να "κατεβάσετε",
θα σας βοηθήσουν να μάθετε να ξεχωρίζετε μερικά από τα είδη πάπιας,
που επισκέπτονται τη λιμνοθάλασσα του Μουστού.

Καλή διασκέδαση!

Κλείδα αναγνώρισης ειδών πάπιας με φωτογραφίες Κλείδα αναγνώρισης ειδών πάπιας σε 1 σελίδα, χωρίς φωτογραφίες
Κλείδα αναγνώρισης ειδών πάπιας
με φωτογραφίες
σε 2 σελίδες

Κλείδα αναγνώρισης ειδών πάπιας
χωρίς φωτογραφίες
σε 1 σελίδα