Συνέντευξη με μια Μέλισσα

Girl & Bee

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας (από την Τρίτη τάξη και άνω) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μέσα από μια πρωτότυπη προσέγγιση, οι μαθητές και οι μαθήτριες:

  • θα γνωρίσουν την κοινωνική οργάνωση, τη φυσιολογία και τον τρόπο αναπαραγωγής της μέλισσας, καθώς επίσης τα προϊόντα που παράγει,

  • θα κατανοήσουν όχι μόνο την οικονομική σημασία της για τον άνθρωπο, αλλά και τη συμβολή της (μέσω της επικονίασης) στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας.

Το πρόγραμμα αρχίζει με ολιγόλεπτη θεωρητική παρουσίαση του θέματος, με τη χρήση βιντεοπροβολέα.

Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε σε υπαίθριο χώρο, όπου:

  • οι μαθητές και οι μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τα παιχνίδια γνωριμίας και ενεργοποίησης, χωρίζονται σε ομάδες και με την εμψύχωση των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ αναπαριστούν τη ζωή των μελισσών με παιχνίδια ρόλων,

  • οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαζόμενοι σε ομάδες και με τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος, επεξεργάζονται επιμέρους θέματα σχετικά με τη ζωή των μελισσών και παρουσιάζουν με ευρηματικό τρόπο το αποτέλεσμα της εργασίας τους.

Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές και στις μαθήτριες, φορώντας ειδικές στολές, να παρατηρήσουν από κοντά κυψέλες, με την καθοδήγηση μελισσοκόμου.

Τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να δουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα που παράγει η μέλισσα, και να γευθούν γλυκίσματα με μέλι.