Το ΚΠΕ Καστρίου

την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

διοργάνωσε την ημερίδα:


 

Καλλιέργειες, Αειφορία & Επιχειρηματικότητα

sustainable_farming


Πρόσκληση και Πρόγραμμα της ημερίδας

Πρόσκληση στην Ημερίδα 'Καλλιέργειες, Αειφορία & Επιχειρηματικότητα'
Πρόγραμμα της Ημερίδας 'Καλλιέργειες, Αειφορία & Επιχειρηματικότητα'

 

 

 

Πρόσκληση στην Ημερίδα
Πρόγραμμα της Ημερίδας

 


Παρουσιάσεις της ημερίδας

Βέμμος Σ - Καλλιέργεια της καστανιάς Βέμμος Σ - Καρποφόροι θάμνοι
Βλάχος Η - Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων
Φάββας Χ - Βιολογικά προϊόντα

 

 

 

Η καλλιέργεια της καστανιάς στην Αρκαδία
- Κυριότερα προβλήματα

Σταύρος Βέμμος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καρποφόροι Θάμνοι


Σταύρος Βέμμος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
(Από τις επιδοτήσεις στην επιχειρηματικότητα)


Ηλίας Βλάχος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επ. Καθηγητής
Η Διαδικασία Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Καλλιέργειας

Χαράλαμπος Φάββας
ΒΙΟ Ελλάς- Υπ. Τμήματος R&D