Παρουσιάσεις


Ηλιακό Σύστημα

Μικρή εισαγωγή στο ηλιακό σύστημα

Μικρή εισαγωγή στο ηλιακό σύστημα

Μικρή εισαγωγή στο ηλιακό σύστημα (2011)

Μια σύντομη παρουσίαση των χαρακτηριστικών του ηλιακού μας συστήματος.