Χάρτες του Ουρανού

Μπορείτε να επιλέξετε το χάρτη του ουρανού για το μήνα που σας ενδιαφέρει.
Οι χάρτες διατίθενται ανά δεκαπενθήμερο,
οπότε μπορείτε να δείτε το χάρτη που παρουσιάζει τον ουρανό
πιο κοντά στην αρχή ή στο μέσο των μηνών.


Χάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Ιανουαρίου
15 ΙανουαρίουΧάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Φεβρουαρίου
15 ΦεβρουαρίουΧάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Μαρτίου
15 ΜαρτίουΧάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Απριλίου
15 ΑπριλίουΧάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Μαΐου
15 ΜαΐουΧάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Ιουνίου
15 ΙουνίουΧάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Ιουλίου
15 ΙουλίουΧάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Αυγούστου
15 ΑυγούστουΧάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Σεπτεμβρίου
15 ΣεπτεμβρίουΧάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Οκτωβρίου
15 ΟκτωβρίουΧάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Νοεμβρίου
15 ΝοεμβρίουΧάρτης ουρανού
Χάρτης ουρανού
01 Δεκεμβρίου
15 Δεκεμβρίου