Δράσεις του ΚΠΕ Καστρίου

με Σχολεία


Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2015 - Δράσεις σε σχολεία

"Εβδομάδα Π.Ε. 2015
Δράσεις σε σχολεία"

Πραγματοποιήθηκε
την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης 2015,
12-16 Οκτωβρίου 2015


«Από τον μαύρο κορμό... στον πράσινο βλαστό»

"Από τον μαύρο κορμό...
στον πράσινο βλαστό"

Πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη,
1 Απριλίου 2015


"Γιορτάζουμε για το Περιβάλλον με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"

"Γιορτάζουμε για το Περιβάλλον
με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"

Πραγματοποιήθηκε
στις 4 Ιουνίου 2014